Posts tagged “Saranggola Photo Blog

Tampisaw at Kabataan

“Mga inosenteng halakhak ng kamusmusan… walang suliranin… walang away-pulitika… walang paligsahan… mga nakakainggit na larawang atin ding pinanggalingan.”

Kuha ito sa isang sapa patungong Pan-As Falls sa Calbayog City, Samar.

Ito ay kalahok sa Ika-apat na Saranggola Blog Awards.